Välkommen som ny medlem i Brf Bowlingpalatset!

Demokrati
Föreningens verksamhet regleras utifrån stadgarna som du kan läsa här och leds av föreningens styrelse. En gång om året hålls den ordinarie årsstämman där alla medlemmar har rätt att närvara och rösta om de beslut som ska fattas i föreningen. Du kan som medlem lägga förslag till årsstämman genom att skriva en motion. Använd då vår mall: motionsmall.

Är du intresserad av att vara med och påverka och lära dig mer om fastighetsfrågor så kan du bli styrelsemedlem i föreningens styrelse? Anmäl i så fall ditt intresse här!


Nycklar
Föreningen har ett låssystem med kodlås (förberett för nyckelbrickor) till entréportarna samt vanliga nycklar som följer med lägenheten. Nycklar till lägenheten och gemensamma utrymmen som tvättstuga, förråd osv. ansvarar du själv för. Styrelsen har inget lager av nycklar att dela ut.


Flytta
Om du flyttar från föreningen, meddela föreningens ekonomiska förvaltare Fastum din nya adress så du kan få uppgifter för din deklaration, nästkommande år.


Bredband/Internet & TV
I fastigheten finns Telia Öppen Fiber som ger dig möjlighet att själv välja leverantör inom Telias nät för bredband och TV.
I informationsbladet kan du läsa om hur du kommer igång med Telia Öppen Fiber.


Försäkring
Föreningen täcker ej skador eller renoveringar på det inre skiktet i er lägenhet (t ex. golv, ytskikt, innerväggar, innertak, kök, badrum etc.) utan detta ansvaras separat av alla medlemmar och sina respektive lägenheter. För fullständigt skydd krävs att du har en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.


Rökförbud
I alla gemensamma utrymmen råder absolut rökförbud! Ni som går ut och röker gör det ute på gården, långt från huset så slipper allergiker gå genom rökmoln för att komma in genom porten eller få in rök i sina lägenheter. Glöm inte att ta hand om era fimpar.


Trapphus och korridorer
För allas trevnad och säkerhet, vid eventuell utrymning av fastigheten, är därför trapphus och källargångar inga avställningsytor.
Enligt Brandskyddslagen får barnvagnar och annat brännbart absolut INTE ställas i trapphus, korridorer eller i mellanvåningar.
Barnvagnar får INTE pakeras i trapphus, korridorer eller mellanvåningar. Dessa innebär en brandrisk!


Köksfläktar
Samtliga köksfläktar i lägenheterna är frikopplade från ventilationskanaler och utrustade med kolfilter.
Det är inte tillåtet att koppla köksfläktar med motor till ventilationssystemet då det i huset är installerat ett så kallat FTX-system med aktiv tilluft och frånluftsreglering. OBS! Ingenting med motor får anslutas direkt till ventilationskanalerna i lägenheterna.


Matavfall och sopor
Varje lägenhet har en matavfallsbehållare som du sätter avfallspåsar i. Den är föreningens och ska finnas i lägenheten vid inflyttning. Matavfall slängs i föreningens kärl på baksidan och där kan du även slänga vanliga sopor.

Tidningar, papper, plast, metall, glas skall sorteras och slängas vid återvinningsstationen bakom föreningens innergård p-däcket.


FAQ – vanliga frågor

Hur får jag utökat kanalutbud på min TV?
Kontakta den leverantör du valt via Telia öppen fiber eller byt leverantör inom Telia öppen fiber till en som erbjuder fler kanaler.

Toaletten är trasig eller torktumlaren sönder, vem kan hjälpa mig?
Kontakta föreningens tekniska förvaltare ADB Fastighet. Om det inte är en akut skada som genast måste åtgärdas – invänta då närmaste vardag innan du felanmäler eller påpeka för ADB Fastighet att det inte behöver åtgärdas förrän måndag. Om åtgäden innebär en jourkostnad och det visade sig att föreningen inte bär ansvar för åtgärd av felet blir du själv som medlem betalningsskyldig. I det fall det rör sig om fel som ska åtgärdas på garanti så ska felet anmälas till styrelsen som gör en garantianmälan till Gärahovs bygg som ansvarade för totalentreprenaden när huset renoverades. Vad som omfattas av garanti i din lägenhet och hur länge, hittar du i bopärmen.

Namn i porten
Är du nyinflyttad så är det möjligt att vi inte hunnit byta namn i port och på brevlåda. Skriv då ett mail till styrelsen@bowlingpalatset.se så åtgärdar vi det snarast. Den som hyr lägenhet och bor i lägenheten ska skyltas för, inte den som äger den.

Jag hittar inget bredbandsuttag, vad gör jag?
Bredbandskablarna är föreningens egendom, och ingrepp på dessa tillåts i praktiken om funktion på dessa är oförändrad (dvs. du kan flytta uttag). Om du saknar uttag är du skyldig att återställa.