För den som avser hyra ut sin lägenhet gäller följande:

  • Uthyrning skall rapporteras till föreningen via e-post, med uppgift om hyresgästens namn samt telefonnummer.

  • Föreningen ansvarar för att hålla en logg över de som bor i huset. Orsaken till detta är att styrelsen vill kunna få tag i de boende om t ex. brand, vattenskada, inbrott, störning eller liknande skulle inträffa.

  • Det finns ett generellt tillstånd att hyra ut sin lägenhet i andrahand och att det inte kommer ske någon prövning när dessa e-post kommer in. Inga hyresgäster kommer heller kontaktas om det inte finns konkret anledning till detta, tex vid ovan beskrivna situationer.

  • Korttidsuthyrning via tex RBNB medges ej, vilket beror på att detta är att betrakta som hotellverksamhet. Något som inte föreningen har tillstånd till.

  • Uthyrning där ingen boende / hyresgäst rapporteras eller enbart uppgift om att en juridisk person hyr lägenheten, medges ej.

  • Den som hyr ut sin lägenhet i andrahand ansvarar för att informera om, och avtala med sin hyresgäst och den boende, om att förhålla sig till föreningens stadgar och hantera lägenheten och föreningens hus på ett sunt och skötsamt sätt, på samma sätt som som medlemmen själv ansvarar för att göra och att villkora hyresförhållandet till omedelbart upphörande om dessa regler inte följs, trots skriftlig anmodan till rättelse från styrelsen.

  • Den som har lägenhet och bor i den eller hyr ut lägenheten ansvarar för att uppdatera porttavla och postbox med den boendes namn så att den får sin post utdelad. Detta är inget arbete som styrelsen ansvarar för att utföra. När ni tillträtt er lägenhet tilldelas ni en nyckel till porttavlorna.

  • Anmälan av hyresgäster och byte av hyresgäster etc. skall göras till styrelsen@bowlingpalatset.se